Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

6895 a129 390
Reposted fromamatore amatore viaCuukierek Cuukierek
zajaranaazyciemx33
7318 84af 390
no właśnie, dlaczego ?
zajaranaazyciemx33
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaCuukierek Cuukierek
zajaranaazyciemx33
Coraz mniej było na świecie mężczyzn, przed którymi warto było się rozebrać.
— Dzień dobry, kochanie
Reposted frompannacormac pannacormac viaCuukierek Cuukierek
zajaranaazyciemx33
dawno nie było mi tak cholernie przykro.
— najgorzej, jak za bardzo zależy.
Reposted fromkatalama katalama viaCuukierek Cuukierek
zajaranaazyciemx33
zajaranaazyciemx33
zajaranaazyciemx33
6711 4bfe 390
Reposted fromaknatazs aknatazs viakasiakocimietka kasiakocimietka
zajaranaazyciemx33
3739 9267 390
zajaranaazyciemx33
Związek może płynąć niczym pieprzony kwiat lotosu na tafli jeziora. Dla kobiety to za mało. Kobieta musi go poprawić. Musi go przenieść na kolejny level. Kobiety nie sa normalne. Kobiety mają kurwa misję. Mają przy tym skłonność do szantażu emocjonalnego, gdzie za zakładnika jest brany cały związek.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
zajaranaazyciemx33
zajaranaazyciemx33
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
zajaranaazyciemx33
zajaranaazyciemx33
5063 331c 390
zajaranaazyciemx33
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.

June 29 2015

zajaranaazyciemx33
4760 fa39 390
The Age of Adaline (2015)
zajaranaazyciemx33
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viawiks wiks
zajaranaazyciemx33
Jest coś gwałtownego w sercu kobiety. 
Spróbuj tylko obrazić jej dzieci, jej mężczyznę, jej najlepszą przyjaciółkę i poczujesz tego smak.
— Stasi Eldredge "Urzekająca"
Reposted fromhormeza hormeza viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
zajaranaazyciemx33
zajaranaazyciemx33
3269 4609 390
Reposted frombloodhail bloodhail viaduuuli duuuli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl